Novinkov.cz

83% lidí odpovědělo nesprávně! Dokáže letadlo vzlétnout na běžícím pásu?
Naše redakce si pro vás připravila novou hádanku. Na internetu se dávno v roce 2003 objevila jedna otázka, která rozdělila lidi na dva tábory a spory o její řešení stále nepřestali.


Na první pohled jsou podmínky velmi jednoduché. Letadlo stojí na obrovském běžícím pásu, který je vyroben na principu dopravního pásu. Tento pás automaticky upravuje svou rychlost tak, aby se rychlost otáčení kol letadla rovnala rychlosti dopravního pásu, ale pohybuje se opačným směrem.

Otázka zní: Bude letadlo schopné vzlétnout za takových podmínek?

Pokračování na další straně…